Hemljus Ljussätt ditt hem Hitta din lampa Länkar
 Hemljus-logo-foer-naet-vit.png

Kontakt Medlemmar Tidningen Hemljus Northern Light Fair Årets Ljusa Butik

2014 Års Ljusa butik

För nittonde gången har utmärkelsen Årets Ljusa Butik delats ut. Detta skedde i samband med Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair i februari 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

För niondeåret i rad omfattade tävlingen också de övriga nordiska länderna.

Årets Ljusa Butikspris är en utmärkelse från Hemljus där vi vill lyfta fram och stimulera de goda exemplen i Norden. 2014 års nominering var rekordstort - vilket innebär att det finns ett stort antal högklassiga belysningsbutiker i Norden. Dessa är grunden till förträffliga återförsäljare av belysning.

Vinnarna av Årets Ljusa Butikspris är bra exempel på en återförsäljare som nått god bärighet, genom att företaget har en genomtänkt och konsekvent affärsidé, och en utåtriktad verksamhet där mötesplatsen för ljussäljare och ljusköpare kan variera.

Vinnare Årets Ljusa butik 2014:

Sverige

Växjö Elektriska Belysning

Motiv:

Med en stark målmedvetenhet och med fokus på sortiment och fackkunskap har man skaffat sig en marknadsposition som även attraherar kunder också från lite mer avlägsna platser. Marknaden har också breddats genom en ambitiös satsning på näthandel som på sikt med stor sannolikhet i ännu högre grad kommer att vidga kundkretsen. Denna erbjuds också kvalificerad konsultation. Lönsamhet långt över branschsnittet skapar ytterligare motiv.

Danmark

Designlite i Holstebro

Motiv:

Etableringen på en handelsplats med snart tusenåriga anor har inte inneburit att man fastnat i gamla former utan i stället med kraft och på kort tid genomfört en anpassning till modern marknadsformer. En mycket attraktiv fysik butik har kompletterats med näthandel som på mycket kort tid gett starkt stigande omsättning och i dagsläget närmar sig att utgöra halva försäljningen. Företaget har också insett värdet av att arbeta med inte minst kända design- och varumärken, som svarar för merparten av affärerna. 

Norge

Holtet Elektriske

Motiv:

Vårt val är ingen stor butik, men väl en rörelse som förmår att hålla sin position på en hårdnande marknad.  En stark kedjeanslutning som genom frekvent gemensam marknadsföring skapar effektiva vägar ut mot kundledet kompletteras med andra sociala media såsom Facebook och Instagram. Här läggs stor vikt vid att erbjuda rätt information vid rätt tillfälle. Kunderna erbjuds initierad lysrådgivning som vunnit stort förtroende.

 

Finland

Kodin Valaisimet

Motiv:

Trots att det handlar om en relativt nystartad rörelse har 2014: års pristagare i Finland skaffat sig en mycket uppmärksammad position på marknaden. Detta mycket tack vare att det i rörelsen finns ägare och personal med lång erfarenhet av branschen. Ett strategiskt val innebärande etablering i ett av huvudstadens mest expansiva områden innebär att möjligheten till expansion är stor. Valet att satsa på sortiment i det högre segmentet, lyhördhet i kundumgänget och entusiasm inför möjligheterna har bidragit till att betraktare av butiken vittnar som en succé.

Tidigare vinnare

Läs mer>>

 

Koek.JPG