Hemljus Ljussätt ditt hem Hitta din lampa Länkar
 Hemljus-logo-foer-naet-vit.png

Belysningskjedjor Organisationer Myndigheter Producentansvar

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten ger också utförlig information om glödlampans utfasning.

Läs mer >>

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.  Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Verket varnar också för farliga produkter. Läs mer >>

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som verkar för konsumenternas rätt. Man arbetar för att företagen ska följa de lagar och regler inom konsumentområdet som gäller.

Läs mer >>

 

Koek.JPG